🧘‍♀️Din mentale pause

En lille sekvens, hvor du kan bruge dit åndedræt til at slippe tankerne.

Sid i en stilling, hvor du kan sidde med ret ryg. Sid gerne udenfor.

🌸Sid i en stilling, hvor du kan sidde med ret ryg

🌸Sid gerne udenfor

🌸Sæt evt. et ur, fx på 5 min.

🌸Mærk kontakten med dit underlag

🌸Giv slip i din kæbe og blød gør dit ansigt

🌸Træk vejret langsomt ind igennem din næse og helt ned i lungerne

🌸Mærk maven under navlen hæve sig

🌸Luk al luften ud på gennem dine næse din udånding

🌸Mærk maven under navlen sænke sig

🌸Fortsæt med dine langsomme vejrtrækninger

🌸Tæl til 4 på dine indåndinger

🌸Prøv om du kan forlænge dine udåndinger og tælle lidt længere end til 4, måske 5 eller 6

🌸Vent på at indåndingen starter natuligt af sig selv

🌸Stop øvelsen, når du synes, det er passende eller når tiden er gået

🌸Sid og mærk din krop og dit sind

🌸Smil til din indre ro – den er derinde